MARKETING

Prateći strateške ciljeve naše kompanije i poslovne planove principala, posebnu pažnju posvećujemo marketing aktivnostima kako bi na najbolji mogući način održali i povećali udio na tržištu. Analiziranjem lokalnog tržišta, naš marketing tim planira, oblikuje i realizuje marketing strategiju za svakog principala pojedinačno, kako bi ostvarili najbolje rezultate.
U tu svrhu za naše tržište organizujemo sve vrste ATL i BTL aktivnosti.

Kao dio usaglašenog biznis plana naših principala u saradnji sa marketing agencijama sprovodimo i ATL aktivnosti. Koristeći se masovnim kanalima komunikacije kontinuirano razvijamo i jačamo tržišnu poziciju naših brendova. Pažljivom analizom tržišta, praćenjem trendova, planiranjem i kvalitetnim upravljanjem budžetom kreiramo i realizujemo marketing kampanje. Kroz efikasno sprovođenje media planova ostvarujemo kratkoročne i dugoročne ciljeve naših principala.

Kroz detaljno planiranje, sprovođenje i monitoring svih BTL aktivnosti, trudimo se da na najbolji mogući način ostvarimo kontakt sa potrošačima. Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetno planiranim trade akcijama i aktivnostima za unapređenje prodaje kao što su promocije, aktivne prodaje, tailor made aktivnosti, mix&match aktivnosti. Kako se najveći procenat odluka o kupovini donosi na samom mjestu prodaje, naš cilj je da kroz kvalitetan merčendajzing proizvoda, postavku POS I POP materijala stimulišmo potrošače i povećamo prodaju.

01

IDEJA

02

ISTRAŽIVANJE

03

PLANIRANJE

04

REALIZACIJA