Biona & Beyond je osnovana 2005. godine kao d.o.o. sa ciljem da tržištu BiH ponudi asortiman zdrave, wellness i organske hrane. Sazrijevanjem tržišta i nas samih, rezultiralo je stvaranjem vlastitog branda i pokretanjem proizvodnje. Ponosni smo što smo jedini u državi pokrenuli proizvodnju sojinog mlijeka i ostalih proizvoda na bazi soje.

https://www.biona.ba/